Επικοινωνία - Δημοσιότητα

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους» τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021 και του άρθρου 6 της υπ. Αριθμ 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» περί πληροφόρησης, επικοινωνίας και δημοσιότητας.

Οι διατάξεις αυτές κωδικοποιούνται στον Οδηγό Επικοινωνίας για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) Ελλάδα 2.0.

Επισημαίνεται ότι σε οποιασδήποτε μορφής ενημερωτικό ή διαφημιστικό υλικό και ενέργεια που αφορά στο Πρόγραμμα (πχ έντυπο υλικό, ανάρτηση σε ιστοσελίδα και social media, τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό spot, κλπ) θα πρέπει να εμφανίζεται ή και να εκφωνείται η οπτική ταυτότητα του Ελλάδα 2.0 (η οποία αποτελείται από το έμβλημα της Ένωσης και τη σχετική δήλωση χρηματοδότησης «Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Οδηγού Επικοινωνίας.

Ο Οδηγός Επικοινωνίας καθώς και η οπτική ταυτότητα του Ελλάδα 2.0 σε κάθε διαθέσιμη μορφή, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://greece20.gov.gr/epikoinwnia-dimosiotita/

Οι υποχρεώσεις δημοσιότητας περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 10 του Οδηγού Εφαρμογής.

 

Σχετικά Αρχεία:

Λογότυπα προγράμματος