Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους» εντάσσεται στα έργα που υποστηρίζονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει ως στόχο την προώθηση της εθνικής και ενωσιακής ενεργειακής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της αναβάθμισης της ενεργειακής κλάσης των νοικοκυριών, κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες (πάνω από 30% εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας). Η συνολική επένδυση των προγραμμάτων “Εξοικονομώ” θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον 213 ktoe ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση κατ’ ελάχιστον 105.000 κατοικιών έως το 2025. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη στήριξη των φτωχών και ευάλωτων νοικοκυριών με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων και χωριστού προϋπολογισμού 40 εκατομμυρίων Ευρώ.

Το Πρόγραμμα δίνει παράλληλα, τη δυνατότητα επιχορήγησης για εργασίες ανακαίνισης, σε κατοικίες που θα αναβαθμιστούν ενεργειακά, με σκοπό την ολοκληρωμένη αναβάθμισή τους (ενεργειακή – λειτουργική – αισθητική).

 

 

Λήξη υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα στις 15 Νοεμβρίου 2023

 

Σύνδεση στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Επιλογές Σύνδεσης

 

Σύνδεση ως Εγγυητής

 

 
 
 

Γραμμή εξυπηρέτησης (Δε-Πα, πλην εορτών και αργιών):

Πολιτών (09.00-17.00) 210 3291291 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου exoikonomoneon@prv.ypeka.gr

Μηχανικών (10.00-14.00) 210 4441200 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tee.eco.helpdesk@central.tee.gr