1η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους»
02/10/2023

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους»
12/09/2023

Βοηθητική εφαρμογή υπολογισμού αρχικής βαθμολογίας αίτησης
17/05/2023

Καθαρή αξία ανώτατων ορίων επιλέξιμων δαπανών
17/05/2023

Ορθή επανάληψη - Οδηγίες προς τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές
17/05/2023