Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση (Β' ΠΕΑ)

Μετά την υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων  διενεργείται η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση (Β’ ΠΕΑ).  Επισημαίνεται ότι ο Ενεργειακός Επιθεωρητής που θα διενεργήσει τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και κατόπιν θα εκδώσει το Β’ ΠΕΑ θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά διαφορετικός από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή που έχει εκδώσει το Α’ ΠΕΑ.